मानव चिउँडो तल्लो ओठ तल मानसिक क्षेत्र को अगाडि औंल्याइयोको भाग हो।

मानव चिउँडो

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन