मुख्य सूची खोल्नुहोस्

सदियौँ देखि लामो समय देखि समाजिक प्रयोगमा आईरहेका परम्परा र मुल्य मान्यता हरुलाई चलन भनिन्छ। सकारात्मक चलन हरुले नै सँधै समाजको विकासमा टेवा पुर्याउँछ्न।