ग्रेफाइट

कार्बन, खनिजको एलोट्रोप

यो कार्बनको एक एलोट्रफ हो। ग्रेफाइटलाई पेन्सिल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो विद्युतिय सुचालक हो।