ग्राम एक नेपाली परम्परागत नाप तौलका इकाइहरू मध्ये एक हो।जुन ठोस वस्तुहरूको पिण्ड नाप्ने एसआई इकाई हो।यो किलोको हजार भागको एक भाग हो।त्यसैले प्राय १००० ग्राम बराबर एक किलो हुने गर्दछ।

परिभाषाहरू सम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन

स्रोत सम्पादन