ग्राम एक नेपाली परम्परागत नाप तौलका इकाइहरू मध्ये एक हो।जुन ठोस वस्तुहरूको पिण्ड नाप्ने एसआई इकाई हो।यो किलोको हजार भागको एक भाग हो।त्यसैले प्राय १००० ग्राम बराबर एक किलो हुने गर्दछ।

परिभाषाहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

स्रोतसम्पादन