अन्तर्राष्ट्रिय जुन महिनालाई गौरव महिना (Pride Month)का रूपमा मनाइन्छ । यसै महिनामा स्टोनवाल विद्रोह भएको थियो ।