अन्तर्राष्ट्रिय जुन महिनालाई प्राइड मन्थ (Pride Month)का रूपमा मनाइन्छ । यसै महिनामा स्टोनवाल विद्रोह भएको थियो ।