कोटायक प्रान्त

आर्मेनियाको क्षेत्र

कोटायक आर्मेनियाको एउटा प्रान्त हो। यसको जनसङ्ख्या २,४१,३३७ छ। यो जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ८% छ। यहाँको जनसङ्ख्या घनत्व ११४.९/km² (२९७.६/sq mi) छ। यहाँको राजधानी ह्राजदान हो।

आर्मेनियाको प्रान्त