काफ्ले नेपालमा बसों बास गर्ने बाहून जातिको थर विशेष संज्ञा हो । यसको दुई साण्डिल्य एवं सावर्णि गोत्र हुन्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ 1 साजी 2 बासी तर एउटै दाजुभाई बाट साजी र बासी बनेको हुनाले अन्य सम्पुर्ण कुरा एउटै हुन्छ ।

सगोत्रीहरूसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन