कान्छी औँला

कान्छी औंला (कनिष्ठा) मानव हातको सबैभन्दा सानो अंक हो, र यो साहिली औंलाको छेउमा हुन्छ।

कान्छी औंला

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन