अन्तर्ज्ञान

अन्तर्ज्ञान सचेत तर्कको सहारा बिना ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षमता हो। [१][२] बेग्लाबेग्लै लेखकहरूले "अन्तर्ज्ञान" भन्ने शब्दलाई बिभिन्न अर्थहरु दिएका छन्: प्रत्यक्ष पहुँच देखि बेहोस ज्ञान सम्म, बेहोश अनुभूति, भित्री संवेदना, भित्री अन्तर्दृष्टि देखि अचेतनात्मक ढाँचा-पहिचान सम्म, र चेतन तर्कको आवश्यकता बिना नै कुनै कुरा वृत्तिले नै बुझ्ने क्षमता। [३][४]

श्रोतहरुसम्पादन

  1. "intuition", अन्तिम पहुँच २२ डिसेम्बर २०१४ 
  2. "intuition", अन्तिम पहुँच २२ डिसेम्बर २०१४ 
  3. Aurobindo, Sri. The synthesis of yoga. Pondicherry: Sri Aurobindo ashram trust. pp. 479–480. ISBN 978-0-9415-2465-0. https://books.google.com/books?id=9Ex6cSqqBSwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. अन्तिम पहुँच मिति: 26 December 2014. 
  4. Intuition and consciousness – Rosenblatt AD, Thickstun JT. Psychoanal Q. 1994 Oct;63(4):696-714.