मुख्य सूची खोल्नुहोस्

घटनाहरूसम्पादन

भारतका दुई महान् व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको जन्मदिन हो।

जन्म तिथिसम्पादन

मृत्यु तिथिसम्पादन

पर्व र उत्सवहरूसम्पादन

बाहिरका सूत्रहरूसम्पादन