१ अक्टोबर

मिति

ढाँचा:अक्टोबर २०२२}}

घटनाहरूसम्पादन

==जन्म तिथि==करुण भट्टराई

मृत्यु तिथिसम्पादन

पर्व र उत्सवहरूसम्पादन

बाहिरका सूत्रहरूसम्पादन