१७ सेप्टेम्बर

मिति

ढाँचा:सेप्टेम्बर २०२१

घटनाहरूसम्पादन

Hijo raati sanfe bagar payadi ma pahiro gayeko xa

जन्म तिथिसम्पादन

मृत्यु तिथिसम्पादन

पर्व र उत्सवहरूसम्पादन

बाहिरका सूत्रहरूसम्पादन