मुख्य सूची खोल्नुहोस्

घटनाहरूसम्पादन

==जन्म तिथिको रूपमा==अाज फागुन ३ गाेरखकालि पुजा।

मृत्यु तिथिको रूपमासम्पादन

पर्व र उत्सवहरूसम्पादन

बाहिरका सूत्रहरूसम्पादन