१५ अक्टोबर

मिति

ढाँचा:अक्टोबर २०२२

घटनाहरूसम्पादन

जन्म तिथिसम्पादन

मृत्यु तिथिसम्पादन

पर्व र उत्सवहरूसम्पादन

विश्व हात धुने दिवस

बाहिरका सूत्रहरूसम्पादन