११ अक्टोबर

मिति
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

११ अक्टोबर ग्रेगोरियन क्यालेण्डरको अनुसार वर्षको २८५औँ दिन हो (२८६औँ अधिक वर्ष मा)। वर्षमा अहिले पनि ८० दिन बाँकी छ ।

घटनाहरूसम्पादन

जन्महरूसम्पादन

मृत्युहरूसम्पादन

छुट्टी तथा अन्यसम्पादन

बाहिरी सञ्जालहरूसम्पादन