ह्यारी पोटर


ह्यारी पोटर एउटा जादुगर केटाको विषयमा लेखिएको उपन्यास हो। यहाँ ह्यारी नाम गरेको एउटा जादुगर बालक हुन्छ। उसको दुइटा साथीहरू हुन्छन, रोन र हेर्मोइने।