मुख्य सूची खोल्नुहोस्
हेल्सिन्की शहर

हेल्सिन्की फिनल्याण्डको राजधानी शहर हो ।