हिन्दी साहित्यश्री सम्मान-२०११


यो लेख वा खण्डले कुनै श्रोत खुलाएको छैन।
कृपया यो लेख सुधार्नभरपर्दो श्रोत खुलाएर सहयोग गरिदिनुहोला। (सहायता, संलग्न हुनुहोस्!)
श्रोत खुलाएर पुष्टि नगरिएका सामाग्रिलाई चुनौती गर्न वा हटाउन सकिने छ।

हिन्दी साहित्यश्री सम्मान हिन्दी साहित्य जगत को एउटा सम्मानित पुरस्कार हो। २०११मा हिन्दी साहित्यामा उत्कृष्ट योगदान हेतु रवीन्द्र प्रभात हिन्दी साहित्यश्री सम्मान-२०११ देखि सम्मानित ।