हानवंश चीनको एक राजवेश थियो। यसको शासनकाल ई.पू. २०६देखि ई.पू. २२१सम्म मानिन्छ। यी चार सौ वर्षहरूमा चीनी सभ्यता र संस्कृतिको अत्यधिक विकास भयो। जीवन अनेक क्षेत्रहरूमा हानवंशका शासनकालमा यति प्रगति भएको कि चीनका निवासी पछि सैक्ने वर्षसम्म गर्वका साथ आफ्नोलाई 'हानका पुत्र' भन्थे। ई.पू. २२१मा बर्बर जातिहरूलाई आक्रमणदेखि यस राजवंशको अन्त भयो।

एक मकबरेमा मिल्यो हानवंशका शासनकालमा निर्मित लैम्प