स्वचालित भनेको आफै चल्नु वा अरुको सहायता बिना चल्नु हो। जस्तै स्वचालित रकेट स्वचालित कार आदि तर स्वचालित हुनको लागि सम्बन्धीत मेशिनमा प्रोग्रामिङ गरिएको हुनुपर्दछ साथसाथै त्यसलाई आवश्यक पर्ने वावरको व्यवस्था गरिइएको हुनुपर्दछ।