मुख्य सूची खोल्नुहोस्


परिचयसम्पादन

यो एक मनोरञ्जनात्मक नेपाली एफ एम च्यानल हो।

फ्रिक्वेन्सीसम्पादन

कार्यक्रमसम्पादन

यसले मनोरञ्जनात्मक तथा सूचनामूलक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ।