सोल

दक्षिण कोरियाको राजधानी सहर


Map of South Korea with Seoul highlighted
दक्षिण कोरियाको नक्सा र रातो संकेतमा सोल

दक्षिण कोरियाको राजधानी शहर।