मुख्य सूची खोल्नुहोस्


Map of South Korea with Seoul highlighted
दक्षिण कोरियाको नक्सा र रातो संकेतमा सोल

दक्षिण कोरियाको राजधानी शहर।