सेसियम

आणविक संख्या ५५ भएको रासायनिक तत्व


ढाँचा:Infobox सेसियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन