ढाँचा:Infobox सेलेनियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

This element conducts electricity when light is shined on it. At night or in dark it is an insulator.

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन