सुदर्शन चक्र

भगवान विष्णुको अश्त्र
हातमा सुदर्शन चक्र लिएका विष्णु भगवान

सुदर्शन चक्र हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा वर्णित भगवान विष्णुको अश्त्र हो।