साहित्यकार

साहित्यकार साहित्य सृजना गर्ने व्यक्ति हुन् । समाजलाई सहीबाटोतर्फ अग्रसर गराउने व्यक्ती साहित्यकार हो ।

यी पनि हेर्नुहोस्सम्पादन