सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम


'अरबी' शब्द हो । (अङ्ग्रेजी: Peace Be Upon Him [१]) जुन केवल अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मदको नामको साथमा प्रशंसाको लागि लगाइन्छ, जसको अर्थ हुन्छ 'वहाँ माथि अल्लाहको दया र शान्ति होस्,।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन