चिकित्सा विज्ञानमा सरुवा रोग भन्नाले रोगी व्यक्तिबाट स्वास्थ व्यक्तिबाट सर्ने रोगहरू भन्ने बुझाउँछ। दुषित हावा, पानी, दिशा-पिसाब, सर-सफाइको कमि र अन्य कारणहरुले सरुवा रोग सार्न मदत गर्छन्।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन