परिचयसम्पादन

यो एक मनोरञ्जनात्मक नेपाली एफ एम च्यानल हो।

फ्रिक्वेन्सीसम्पादन

यसको फ्रिक्वेन्सी ररुरुरुरुरु मेगाहर्ज हो।

कार्यक्रमसम्पादन

यसले मनोरञ्जनात्मक तथा सूचनामूलक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ।