सन २०१२

वर्ष

घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

अर्फा करिम इ इन्द्र कुमार गुजराल त तरुनी सचदेव द दारा सिंह न निल आर्मस्ट्रङ य यश चोपडा र राजेश खन्ना ह ह्विट्नी ह्यूस्टन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन