२०१६ (MMXVI) will be a leap year starting on a Friday in the Gregorian calendar. It will be the २०१६th year of Common Era (or Anno Domini), the १६th of the ३rd millennium and २१st century, and the ७th of the २०१०s.

घटनाक्रमसम्पादन

  • मई ९ तारिख – बुधग्रहका कारण सूर्यमा दाग देखिने।
  • अगष्ट ५ देखि अगष्ट २१ सम्म - ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा वर्षे ओलम्पिक आयोजना हुने।
  • सेप्टेम्बर ७ देखि सेप्टेम्बर १८ सम्म - ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा वर्षे पाराओलम्पिक आयोजना हुने।

जन्मसम्पादन

मृत्युसम्पादन

स्रोतसम्पादन