सन २०१३

(सन् २०१३ बाट पठाईएको)

घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

विवरण
# नेल्शन मण्डेला प्रथम राषट्रपती दक्षिण अफ्रिका र नाबेल पुरस्कार बिजेता २०१३ डिसेम्बर ५
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन