मुख्य सूची खोल्नुहोस्

वर्ष २०१० ग्रेगोरियन क्यालेण्डरको एक साधारण साल हो। जुन शक्रवारको दिन आरम्भ भएको हो।

शताव्दी: 20औँ शताव्दी - 21औँ शताव्दी - 22औँ शताव्दी
दशक: 1980को दशक  1990को दशक  2000को दशक  - 2010को दशक -  2020को दशक  2030को दशक  2040को दशक

वर्षहरुको सूची: 2000    2001    2002     2003     2004    2005    2006
2007 2008 2009 - 2010 - 2011 2012 2013
2014    2015    2016     2017     2018    2019    2020

विषयसूची

क्यालेण्डर २०१०
<< जेनवरी २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१
<< फेब्रुअरी २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८
- - - - - - -
<< मार्च २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३० ३१
<< अप्रिल २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३०
<< मे २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३० ३१
<< जून २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र सनि
१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३०
- - - - - - -
<< जुलाई २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
<< अगस्ट २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१ -
<< सेप्टेम्बर २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३०
- - - - - - -
<< अक्टोबर २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र सनि
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१
<< नोभेम्बर २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र सनि
१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३०
<< डिसेम्बर २०१० >>
आइत सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि
१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१

घटनाहरूसम्पादन

जेनवरीसम्पादन

फेब्रुअरीसम्पादन

मार्चसम्पादन

अप्रिलसम्पादन

मेसम्पादन

जूनसम्पादन

जुलाईसम्पादन

अगस्टसम्पादन

सेप्टेम्बरसम्पादन

ओक्टोबरसम्पादन

नोभेम्बरसम्पादन

डिसेम्बरसम्पादन

वर्ष २०१०
जेनवरी -- फेब्रुअरी -- मार्च -- अप्रिल -- मे -- जून -- जुलाई -- अगस्ट -- सेप्टेम्बर -- ओक्टोबर -- नोभेम्बर -- डिसेम्बर