घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 डेविड वुडार्ड अमेरिकी लेखक तथा संगीत निर्देशक ६ अप्रिल
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

स्रोतसम्पादन