सन् १५७२ (MDLXXII) एक मंगलबार सुरुहुने छोटो वर्ष थियो

घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

मृत्युसम्पादन

स्रोतसम्पादन