सन् १३९० ग्रेगोरी क्यालेन्डरको एक साधारण वर्ष हो।

घटनाक्रमसम्पादन

सन् १३९० सालको जन्म विवरणसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

सन् १३९० सालको मृत्यु विवरणसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन