सन् १२२६

वर्ष

१२२६ ग्रेगोरी क्यालेन्डरको एक साधारण वर्ष हो।

घटनाहरूसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जूनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन

अज्ञात तारीख की घटनाएँसम्पादन

जन्मसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जूनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन

निधनसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जूनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन