सन् १२००

वर्ष

१२०० ग्रेगोरी कैलंडर का एक अधिवर्ष हो।

घटनाहरूसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जुनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन

अज्ञात तारीक का घटनाहरूसम्पादन

जन्मसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जुनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन

निधनसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रिल-जुनसम्पादन

जुलाई-सेप्टेम्बरसम्पादन

अक्टोबर-डिसेम्बरसम्पादन