श्रुतसेन द्रौपदीअर्जुनबाट जन्मेका पुत्र थिए । उनी उपपाण्डव मध्य सबैभन्दा कान्छा थिए ।

श्रुतसेन
संबद्धमहाभारत
मातापिताअर्जुन
द्रौपदी
सहोदरउपपाण्डव, अभिमन्यु
पिताअर्जुन

मृत्यु सम्पादन

कुरुक्षेत्र युद्धको अठारौ दिनमा अश्वत्थामाद्वारा उनी सहित सबै उपपाण्डवहरूको हत्या भयो ।

सन्दर्भ सम्पादन