यसका बारेमा (उच्चारण)  देवनागरी बर्णमालामा व्यन्जनबर्णको ३०औं अक्षर हो। (बच्चालाई सिकाउँदा भनिने सम्बोधन “मोटो श”)

श अक्षर

हेरौँसम्पादन


"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=श&oldid=372294" बाट अनुप्रेषित