व्यास(ज्यामिती)

व्यास

व्यास सबैभन्दा लामो जीवा हो।