विष्णु अमर निम्न माध्यमिक विद्यालय

इलाम जिल्लाका विद्यालयहरूमध्ये विष्णु अमर निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि एक हो । यो शान्तिपुर गा.वि.स.को बर्फल्याङमा रहेको छ । यो सामुदायिक विद्यालय हो ।

सन्दर्भ स्रोतसम्पादन