२ अक्टोबर - अन्य भाषाहरू

२ अक्टोबर is available in १९० other languages.

२ अक्टोबर मा फर्किनुस्

भाषाहरू