सन् १८१८ - अन्य भाषाहरू

सन् १८१८ is available in १६९ other languages.

सन् १८१८ मा फर्किनुस्

भाषाहरू