शुक्रवार - अन्य भाषाहरू

शुक्रवार is available in २२१ other languages.

शुक्रवार मा फर्किनुस्

भाषाहरू