नोबेल शान्ति पुरस्कार - अन्य भाषाहरू

नोबेल शान्ति पुरस्कार is available in ११२ other languages.

नोबेल शान्ति पुरस्कार मा फर्किनुस्

भाषाहरू