तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रिय फुटबल टोली - अन्य भाषाहरू