ढाँचा:Twinkle standard installation - अन्य भाषाहरू