एन्टोनियो गुटेरेस - अन्य भाषाहरू

एन्टोनियो गुटेरेस १०४ अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छ।

एन्टोनियो गुटेरेस मा फर्किनुस्

भाषाहरू