उत्तर, मध्य अमेरिका र क्यारिबियन फुटबल सङ्घ - अन्य भाषाहरू